taurusLogo

Kako do kredita

Ko može dobiti KREDIT?

Svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske, starosti do 75 godina (sa otplaćenom zadnjom ratom kredita), urednom kreditnom istorijom i kreditnom sposobnošću tražioca kredita.

Mogu li dobiti kredit ukoliko već imam zaduženje kod banaka ili drugih mikrokreditnih organizacija?

Naravno, ukoliko ispunjavate naše uslove za odobravanje kredita, nemate kašnjenja po postojećim kreditima i niste žirant po kreditima u kašnjenju. Mikrokreditno društvo Taurus vodi računa o kreditnom opterećenju naših klijenata, njihovoj otplatnoj moći i zadržavamo pravo da ne odobrimo zahtjev klijenta koji ne ispunjava naše uslove za odobravanje kredita.

Na koji način mogu podnijeti Zahtjev za kredit?

Zahtjev za kredit možete podnijeti u najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus, putem našeg veb sajta ili nas možete pozvati na naš broj telefona kako bi se informisali o potrebnoj dokumentaciji koja je neophodna za podnošenje Zahtjeva za kredit.

Koliki je maksimalni iznos kredita koji mi možete odobriti i pod kojim uslovima?

Mikrokreditno društvo Taurus odobrava kredite u iznosu od 300 do 20.000,00 konvertibilnih maraka. Iznos koji Vam možemo odobriti zavisi od vaših mogućnosti odnosno nivoa vaših mjesečnih prihoda, kreditne istorije i naše prethodne saradnje.

Uslovi pod kojima se odobravaju pojedini krediti zavise od kreditnog proizvoda za koji aplicirate kao i nivoa vaših mjesečnih prihoda.

Kojim putem mogu otplaćivati kredit?

Otplatu anutieta kredita možete izvršiti na sledeće načine:

Napomena: Prilikom zaključenja Ugovora o kreditu potrebno je da usaglasite sa kreditnim službenikom način otplate Vašeg kredita.

Kako otplaćujem kredit?

Prilikom uplate rate kredita putem banke nalog obavezno treba da sadrži sljedeće podatke:

VAŽNO! Radi ispravne evidencije Vaše uplate molimo da u polje SVRHA DOZNAKE unesete tačan broj ugovora o kreditu.Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.

Kako?

Kako do kredita?
Kreditni proizvodi

Kreditni proizvodi
Posaljite upit

Pošaljite upit
Zahtjev za kredit

Zahtjev za kredit
Kreditni kalkulator

Kreditni kalkulator