Zahtjev za kredit

Podaci i informacije koje se unose u aplikaciju su dostupni samo Mikrokreditnom društvu Taurus i koriste se za obradu Vašeg kreditnog zahtjeva. Zaštita Vaših podataka je obezbijeđena visokim standardima sigurnosti.


Aplicirate kao: Fizičko lice Pravno lice


Status za pravna lica:Kancelarija:Namjena kredita:Telefon:E-mail:Adresa:Iznos kredita u KM:Rok otplate u mjesecima:* MKD Taurus će Vas nakon podnošenja zahtjeva kontaktirati putem email-a ili telefona.

Kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDITI

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT

PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT