Kredit za registraciju vozila BEZ KAMATA

Iznos

Od 300,00 KM do 2.500,00 KM.

Rok otplate

Maksimalan rok otplate kredita do 12 mjeseci, bez grejs perioda.

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa (NKS) je fiksna i obračunava se na godišnjem nivou, a iznosi 0,00%.

Obrada kredita

Naknada za obradu kredita iznosi 0%.

Vođenje kreditne partije

Naknada za vođenje kreditne partije se naplaćuje i iznosi 3,50 KM na mjesečnom nivou.

Osiguranje korisnika kredita od rizika smrti i invaliditeta preko 50%

Osiguranje korisnika kredita do navršenih 65 godina


Period otplate kredita Premijska stopa
do 24 mjeseca 0.90% od iznosa kredita
od 25 mjeseci do 60 mjeseci 1.50% od iznosa kredita

Preduslovi za dobijanje kredita:

državljani BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj;

da su kreditno sposobni;

da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje kredita;

da posjeduju specifikaciju za registraciju vozila.

Potrebna dokumentacija:

zahtjev za kredit;

kopija lične karte;

potvrda o prebivalištu (cips prijava) ili kopija režijskog računa ili kopija saobraćajne;

dokaz o imovini ili prihodima;

specifikacija za registraciju vozila;

ostala dokumentacija po zahtjevu društva.ZAHTJEV ZA KREDIT
Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih uslova Mikrokreditnog društva Taurus u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo Vas da se za detaljne informacije obratite Vama najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus.

Ostali kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDITI

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE

fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT


fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS

fotografija kredita

KREDIT ZA RAZVOJ PREDUZETNIKA

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT


fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?