Kredit za razvoj preduzetnika

Kredit za razvoj preduzetnika namijenjen je za poslovnu djelatnost fizičkih i pravnih lica. Kredit je dostupan na teritoriji Grada Prijedora. Kreditna linija je obezbjeđena od strane Predstavništva međunarodne humanitarne organizacije Associazione Progetto Prijedor.


Progetto-logoIznos

Od 500,00 KM do 10.000,00 KM

Za fizička lica maksimalan iznos 5.000,00 KM

Za finansiranje grupa, udruženja ili zadruga maksimalan iznos 10.000,00 KM
Rok otplate

Maksimalno do 24 mjeseca. Grejs period maksimalno 3 mjeseca (samo za dugoročne kredite).Osiguranje korisnika kredita od rizika smrti i invaliditeta preko 50%

Osiguranje kredita 0,90% od odobrenog iznosa kredita

Osiguranje kredita se vrši putem Dunav osiguranja a.d. Banjaluka
Kamatna stopa

Za kratkoročne kredite nominalna kamatna stopa iznosi 6,90% (fiksna)

Za dugoročne kredite nominalna kamatna stopa iznosi 9,90% (fiksna)


EKS već od 15,12%. EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Kataloga kreditnih proizvoda.

Preduslovi za dobijanje kredita:

državljani BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj;

da su kreditno sposobni;

kućna radinost, sporedno zanimanje i slično;

sredstva se plasiraju malim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima u skladu sa normativima u Bosni i Hercegovini koji djeluju na području Grada Prijedor;

da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje kredita.


Potrebna dokumentacija:

zahtjev za kredit;

kopija lične karte;

potvrda o prebivalištu (cips prijava) ili kopija režijskog računa ili kopija saobraćajne;

dokaz o imovini ili prihodima;

ostala dokumentacija po zahtjevu društva.
ZAHTJEV ZA KREDIT
Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih uslova Mikrokreditnog društva Taurus u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo Vas da se za detaljne informacije obratite Vama najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus.

Ostali kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

BRZI KREDIT

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

ROBNI KREDIT ZA POLJOPRIVREDU

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS


fotografija kredita

KREDIT ZA RAZVOJ PREDUZETNIKA

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?