Pravni status

Mikrokreditno društvo Taurus registrovano je za djelatnost mikrokreditiranja, sa ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju preduzetništva.

Mikrokreditno društvo Taurus je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Ugovorom o osnivanju i Statutom Društva.

U skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, Mikrokreditno društvo Taurus je registrovano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

odobrava mikrokredite kao osnovnu djelatnost,


prima i daje poklone i donacije i pribavlja novčana sredstva i druge oblike imovine iz bilo kojeg zakonitog izvora,


daje i uzima u zalog imovinu, uključujući mikrokredite, radi osiguranja pozajmica i


kreditne konsultacije, poslovno savjetovanje i tehnička pomoć u cilju unapređenja kreditnih aktivnosti mikrokreditne organizacije i poslovnih aktivnosti korisnika mikrokredita.


Kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

BRZI KREDIT

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

ROBNI KREDIT ZA POLJOPRIVREDU

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS


fotografija kredita

KREDIT ZA RAZVOJ PREDUZETNIKA

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?

PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT
PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT