Plasmani od strane Associazione Progetto u periodu 15.09.2020. - 22.12.2021. godine


R.B. Pol klijenta Iznos Valuta Ročnost Starosna dob Datum plasmana Klasifikacija MKD Ruralno/Urbano Kategorija biznisa Podkategorija u biznisu
1. Ž 5 000 BAM 12 47 23.11.2021. A Urbano Mali biznis Krojačke usluge
2. M 5 000 BAM 12 26 30.07.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
3. M 1 000 BAM 12 46 02.07.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
4. M 2 000 BAM 12 64 26.05.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Voćarstvo
5. Ž 2 000 BAM 12 48 21.05.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Plastenička proizvodnja povrća
6. M 3 000 BAM 12 58 23.04.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
7. M 4 000 BAM 12 44 08.03.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Pčelarstvo
8. Ž 2 500 BAM 12 45 08.02.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
9. M 2 500 BAM 12 31 16.10.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
10. Ž 3 500 BAM 12 46 15.09.2020. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
11. Ž 3 000 BAM 24 55 22.12.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Plastenička proizvodnja povrća
12. M 5 000 BAM 24 39 22.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
13. Ž 5 000 BAM 24 29 14.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
14. Ž 2 500 BAM 24 31 07.09.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
15. M 4 000 BAM 24 25 03.08.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
16. Ž 4 500 BAM 24 56 16.06.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
17. Ž 3 000 BAM 24 65 07.04.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
18. M 4 000 BAM 24 52 08.03.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Peradarstvo
19. M 4 000 BAM 24 65 19.02.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo
20. Ž 4 000 BAM 24 27 19.01.2021. A Ruralno Poljoprivredni kredit Stočarstvo



Pregled ukupnih plasmana prema polovima

fotografija

Pregled plasmana po mjestu ulaganja

fotografija

Podkategorija u biznisu

fotografija


Pregled plasmana

U periodu od septembra 2020. godine pa zaključno sa krajem 2021. godine plasirano je ukupno 69.500 KM za realizaciju 20 biznis planova u okviru realizacije projekta „Promocija teritorijalnih partnerstava, podrška preduzetništvu i vrijednovanje ljudskih resursa u cilju socio-ekonomskog razvoja – Prijedor, Bosna i Hercegovina 2018 - 2021“. Zastupljenost polova prilikom realizacije je bila u potpunosti ravnopravna, tako da je po 50% bilo zastupljeno žena kao i muškaraca.

Prosječna starost klijenta je iznosila 45 godina, od kojih je najmlađi klijent imao 26 godina, a najstariji 65 godina u okviru posmatranog perioda.

Akcenat prilikom realizacije projekta je bio na ruralnom dijelu grada Prijedora, tako da je 95% realizovanih biznis planova bilo u ruralnim dijelovima grada Prijedora a svega 5% u urbanom dijelu grada.

Što se tiče podkategorija biznisa, u okviru projekta je zastupljeno više podkategorija od čega se najviše odnosilo na stočarstvo 50%, zatim preradarstvo i pčelarstvo po 15%, preostalih 20% se odnosilo na krojačke usluge, voćarstvo i plasteničku proizvodnju.


Kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

BRZI KREDIT

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

ROBNI KREDIT ZA POLJOPRIVREDU

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS


fotografija kredita

KREDIT ZA RAZVOJ PREDUZETNIKA

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?

PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT
PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT