Kredit za penzionere

Kredit za penzionere, korisnike FOND-a PIO RS.

Iznos

Od 500,00 KM do 10.000,00 KM.

Rok otplate

Maksimalni rok otplate kredita do 48 mjeseci, bez grejs perioda.

Primjer obračuna efektivne kamatne stope
Kredit za penzionere
Iznos kredita Rok otplate NKS Trošak obrade kredita EKS
10.000,00 KM 48 mjeseci 17,90% 2,50% 22,32%

EKS već od 22,32%, EKS je efektivna kamatna stopa izračunata za maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita u momentu sačinjavanja Kataloga kreditnih proizvoda.

Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih uslova Mikrokreditnog društva Taurus u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo vas da se za sve detaljne informacije obratite vama najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus.

Preduslovi za dobijanje kredita:

državljani BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj;

da su kreditno sposobni;

da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje kredita;

korisnici FOND-a PIO RS.

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za kredit;

Kopija lične karte;

Poslednji ček od penzije;

Kopija kartice tekućeg računa;

Ostala dokumentacija po zahtjevu društva.ZAHTJEV ZA KREDIT
Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.

Ostali kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT