Kako do kredita?

Ko može dobiti KREDIT?

Svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske, starosti do 75 godina (sa otplaćenom zadnjom ratom kredita), urednom kreditnom istorijom i kreditnom sposobnošću tražioca kredita.

Mogu li dobiti kredit ukoliko već imam zaduženje kod banaka ili drugih mikrokreditnih organizacija?

Naravno, ukoliko ispunjavate naše uslove za odobravanje kredita, nemate kašnjenja po postojećim kreditima i niste žirant po kreditima u kašnjenju. Mikrokreditno društvo Taurus vodi računa o kreditnom opterećenju naših klijenata, njihovoj otplatnoj moći i zadržavamo pravo da ne odobrimo zahtjev klijenta koji ne ispunjava naše uslove za odobravanje kredita.

Na koji način mogu podnijeti Zahtjev za kredit?

Zahtjev za kredit možete podnijeti u najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus, putem našeg veb sajta ili nas možete pozvati na naš broj telefona kako bi se informisali o potrebnoj dokumentaciji koja je neophodna za podnošenje Zahtjeva za kredit.

Koliki je maksimalni iznos kredita koji mi možete odobriti i pod kojim uslovima?

Mikrokreditno društvo Taurus odobrava kredite u iznosu od 300 do 20.000,00 konvertibilnih maraka. Iznos koji Vam možemo odobriti zavisi od vaših mogućnosti odnosno nivoa vaših mjesečnih prihoda, kreditne istorije i naše prethodne saradnje.

Uslovi pod kojima se odobravaju pojedini krediti zavise od kreditnog proizvoda za koji aplicirate kao i nivoa vaših mjesečnih prihoda.

Kojim putem mogu otplaćivati kredit?

Otplatu anutieta kredita možete izvršiti na sledeće načine:

putem administrativne zabrane (ukoliko ste donijeli administrativnu zabranu prilikom apliciranja za kredit),

putem izjave o obustavi na primanja po čeku od penzije (ukoliko ste penzioner i primate penziju putem FOND-a PIO RS),

putem trajnog naloga u vašoj banci,

uplata anuiteta u bilo kojoj banci , u skladu sa otplatnim planom kredita i u skladu sa instrukcijama koje ste dobili od kreditnog službenika Mikrokreditnog društa Taurus.


Napomena: prilikom zaključenja Ugovora o kreditu potrebno je da usaglasite sa kreditnim službenikom način otplate Vašeg kredita.

Kako otplaćujem kredit?

Prilikom uplate rate kredita putem banke nalog obavezno treba da sadrži sljedeće podatke:

Korisnik: MKD Taurus d.o.o.

Žiro račun broj: 567-241-22000008-94

Banka: Sberbank a.d. Banja Luka

Svrha doznake: Vaš broj ugovora o kreditu


VAŽNO! Radi ispravne evidencije Vaše uplate molimo da u polje SVRHA DOZNAKE unesete tačan broj ugovora o kreditu.

Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.

Kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

BRZI KREDIT

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

ROBNI KREDIT ZA POLJOPRIVREDU

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS


fotografija kredita

KREDIT ZA RAZVOJ PREDUZETNIKA

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?

PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT
PREUZMITE ZAHTJEV ZA KREDIT