Kredit za mali biznis

Kredit za mali biznis je namijenjen za poslovnu djelatnost fizičkih i pravnih lica.

Iznos

Od 500,00 KM do 20.000,00 KM.

Rok otplate

Maksimalan rok otplate kredita do 60 mjeseci, grejs period do 12 mjeseci

Preduslovi za dobijanje kredita:

državljani BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj;

da su kreditno sposobni;

da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje kredita;

otplata kredita putem trajnog naloga, administrativne zabrane, putem obustave za korisnike FOND PIO RS ili uplata rate kredita u bilo kojoj banci, u skladu sa otplatnim planom kredita i instrukcijama koje ste dobili od kreditnog službenika Mikrokreditnog društa Taurus.

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za kredit;

Kopija lične karte;

Potvrda o prebivalištu (cips prijava) ili kopija režijskog računa ili kopija saobraćajne;

Dokaz o imovini ili prihodima;

Ostala dokumentacija po zahtjevu društva.
ZAHTJEV ZA KREDIT
Pogodnosti za klijente koji redovno izmiruje svoje obaveze

Za svakog klijenta Mikrokreditnog društva Taurus koji redovno izmiruje svoje dospjele rate kredita, Taurus je pripremio smanjenje troškova obrade kredita u narednom ciklusu kreditiranja. To znači da će klijenti sa urednom otplatom kredita u narednom ciklusu kreditiranja u Mikrokreditnom društvu Taurus ostvariti pravo na niže troškove obrade kredita, kao i na jednostavnije procedure.Napomena: Podaci su informativnog karaktera, služe u svrhu opšteg informisanja i mogu se razlikovati od zvaničnih uslova Mikrokreditnog društva Taurus u trenutku podnošenja zahtjeva. Molimo Vas da se za detaljne informacije obratite Vama najbližoj kancelariji Mikrokreditnog društva Taurus.

Ostali kreditni proizvodi

fotografija kredita

NENAMJENSKI KREDITI

fotografija kredita

ZAMJENSKI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA PENZIONERE

fotografija kredita

KAKO DO KREDITA?


fotografija kredita

POLJOPRIVREDNI KREDIT

fotografija kredita

KREDIT ZA REGISTRACIJU

fotografija kredita

KREDIT ZA MALI BIZNIS

fotografija kredita

STAMBENI KREDIT